Tidsbestämda eller långsiktiga insatser för att lyfta ert företag

 
Image
Lars Lindh har en gedigen erfarenhet som VD med starka resultat i flera branscher och kan kan på konsultbasis vara med och utveckla er verksamhet. Arbetet kan utföras genom korta och avgränsade insatser eller längre processer.

Tidsbestämda uppdrag
  • Mentorskap vid uppstart av verksamhet.
  • Översikt av ekonomi och effektivisering av verksamhet.
  • Coachning och snabbkurs för säljare eller säljgrupp.
Långsiktiga uppdrag
  • Mentorskap för egenföretagare, säljare eller säljgrupp med återkommande avstämning och resultatanalys.
Enskilda punktinsatser
  • Föreläsningar.
  • Ekonomiska krisplaner.
Vill du veta mer? Kontakta gärna Lars på lars@llforetagen.se!
Image